Viskoza/spandex

skladem od 1.4.2016 :
viskoza/spandex  180g/m2, 160g/m2