Symboly údržby

Symboly pro praní

 

 Praní.png

Symboly pro žehlení

 

žehlení.png

Symboly pro sušení v sušičce

 

sušení v sušičke.png

 

Symboly pro bělení

 

beleni.png

 

Symboly pro odborné čištění

 

odb. čistení.png

 

Symboly pro pro běžné sušení

 

sušení.png

 

  • Symboly jsou chráněny ochrannou známkou a pověřeným správcem této známky v České republice je sdružení SOTEX.
  • Pro způsob používání symbolů platí: ČSN EN ISO 3758 (800005) Textilie - SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ. Uvedenou normu je možné objednat na UNMZ, prostřednictvím www.unmz.cz.
  • Ve Slovenské republice byla zákonem stanovená povinnost označovat výrobky symboly údržby podle STN EN ISO 3758. Tato povinnost byla od 1.10.2008 zrušená a výrobci mohou nyní používat i jiné způsoby k označení údržby.
  • Symboly zákazu bělení. Přechodné období pro používání obou symbolů zákazu bělení - prázdný i plný přeškrtnutý trojúhelník - bylo prodlouženo do 30.11.2012.
Zpět do obchodu