VELKOOBCHOD

Velkoobchodní prodej našich látek je zajišťován na celém území ČR i SR prostřednictvím odborně vyškolených obchod- ních zástupců. Tito autorizovaní prodejci firmy Čiperka, zajistí Vám, našim zákazníkům, následující služby, servis a garance:
Aktuální cenové údaje žádejte na nejbližších prodejních skladech firmy, nebo v sídle firmy Čiperka a.s. v Brně.
Čiperka - velkoobchod
  • dodání látek k zákazníkovi v požadovaném termínu a v kvalitě evropského standardu a přeměřené (což zajišťuje firemní oddělení kvality), prezentují veškeré informace o aktuální i budoucí nabídce všech kvalit látek, současných i budoucích barevných odstínech, také o důležitých termínech dodávek zboží i o aktuálních cenových zvýhodněních a dostupném množství požadovaných látek.
  • Zpracují objednávku zákazníkem požadovaných kvalit a barev tak, aby v dohodnutém termínu bylo zboží dodáno zákazníkovi.
  • Evidují a kontrolují blokaci celkově objednaného zboží ve skladu firmy pro zákazníka v případech, kdy je zboží vyskladňováno a dodáváno postupně dle různé potřeby zákazníků.
  • Zabezpečí u firmy pro potřeby dlouhodobě spolupracujících zákazníků možnost dodání zboží na fakturu sezajímavým termínem splatnosti.
  • Prezentují u zákazníka ceník a cenovou politiku firmy a vyberou optimální řešení dle obchodovaného množství látek, požadované dělby splatnosti a míry rizika obchodního případu při posouzení termínu dodání či originality objednávaných barev.